Chính sách thanh toán

-Thanh toán trả trước: là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho các khóa học
-Số tiền sẽ được chuyển về số tài khoản:
Tên người thụ hưởng: Hoàng Đức Sơn
Số tài khoản: 24522666888999
Ngân hàng: MB-BANK NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI VIỆT NAM

-Chụp lại kết quả giao dịch và gửi lại qua fanpage Học viện Digital Marketing – Dolphin Academy