KHóa facebook ads thực chiến nâng cao

Thông tin khóa học

Buổi 1: Setup và tối ưu Website, thiết kế Landing page, Banner, video phù hợp với sản phẩm, dịch vụ

1: Cách thiết kế Landingpage, Banner chuẩn Marketing phù hợp với bán hàng, dịch vụ
2: Edit video chuẩn quy trình chạy ads, tối ưu chi phí
3: Tối ưu Website chuẩn bán hàng, dịch vụ

Buổi 2: Setup và tối ưu quảng cáo Facebook, tips tối ưu ngân sách, test nội dung, target cho hiệu quả

1: Cách tạo tài khoản quảng cáo
2: Cách tối ưu chiến dịch quảng cáo
3: Tips tối ưu ngân sách đỉnh cao
4: Mẹo để biết cách Target hiệu quả nhất để tối ưu chi phí

Buổi 3: Phân tích, đo lường, đánh giá, chuyển đổi đa kênh

1: Phân tích chỉ số ads, cách đọc chỉ số và tối ưu chỉ số
2: Cách đo lường và đánh giá chiến dịch nào hiệu quả để chạy tiếp
3: Hướng dẫn chuyển đổi đa kênh, tăng doanh số

Buổi 4: Tối ưu mẫu quảng cáo và chuyển đổi, chatbox và xử lý phát sinh trong quá trình triển khai quảng cáo

1: Cách tối ưu quảng cáo chuyển đổi
2: Cài Chatbox hỗ trợ chăm sóc khách hàng trên Fanpage

Buổi 5: ĐẶC QUYỀN - Hỗ trợ trọn đời học viên và đồng hành cùng học viên cùng tối ưu quảng cáo

Hỗ trợ và đồng hành cùng học viên trên mọi chặng đường chạy ads

KHóa facebook cơ bản

Thông tin khóa học